Aanbouw & Transformatie

  • Home
  • Aanbouw & Transformatie

Bij een verbouwing (transformatie) gaat het om kleine of grote bouwkundige wijzigingen. Hierdoor vindt een zichtbare transformatie plaats waardoor je huis meer waard wordt. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een aanbouw of dakkapel, een luxere keuken of badkamer of kostenbesparende isolaties. AKC draagt zorg voor een vlot lopende verbouwing door de expertises van betrokken partijen vanaf het begin samen te brengen. Wij richten de werkprocessen zodanig in, dat de verschillende aspecten van een verbouwing niet conflicteren. Projecten hebben daardoor een zo kort mogelijk doorlooptijd. Die maakt, dat vanaf het moment dat de stofwolken zijn neergedaald, het leven weer snel zijn normale doorgang kan vinden.

Goede werkprocessen en een zo kort mogelijke doorlooptijd

Wij verbouwen ook met de zekerheid van BouwGarant