Privacyverklaring

Aannemingsbedrijf AKC Bouw BV, gevestigd aan Dr. Nolenslaan 145 in Sittard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Aannemingsbedrijf AKC Bouw BV

Dr. Nolenslaan 145
6136 GM Sittard
(046) 411 08 67

Renzo Roumen is de Functionaris Gegevensbescherming van Aannemingsbedrijf AKC Bouw BV. Dhr. Roumen is te bereiken via renzo@akcbouw.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Aannemingsbedrijf AKC Bouw BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • NAW-gegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger of ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen d at er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat AKC, ongewild en onbedoeld, zonder die toestemming persoonlijke gegevens over een minderjarige heeft verzameld , neem dan contact met ons op via contact@akcbouw.nl dan verwijderen wij deze informatie op verzoek.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Aannemingsbedrijf AKC Bouw BV verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om je een nieuwsbrief te versturen
  • Om je te bezoeken in verband met een opname

Geautomatiseerde besluitvorming

Aannemingsbedrijf AKC Bouw BV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Aannemingsbedrijf AKC Bouw BV) tussen zit.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Aannemingsbedrijf AKC Bouw BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > Bewaartermijn > 2 jaar

Telefoonnummer > Bewaartermijn > 2 jaar

E-mailadres > Bewaartermijn > 2 jaar

NAW-gegevens >  Bewaartermijn 2 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Aannemingsbedrijf AKC Bouw BV verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Aannemingsbedrijf AKC Bouw BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Aannemingsbedrijf AKC Bouw BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Aannemingsbedrijf AKC Bouw BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Op deze website worden ook cookies geplaatst. Dit zijn functionele en analytische cookies. Hieronder een overzicht:

Cookie: OctoberCMS
Naam: october_session
Functie: Noodzakelijke cookie om de basisfuncties van de website bruikbaar te maken en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. De website kan niet goed functioneren zonder deze cookie.

Bewaartermijn: 2 uur

Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze website bezoekt, vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt en IP adressen worden geanonimiseerd. Wij maken gebruik van on-premise Matomo Analytics om de analytische gegevens te verzamelen. In deze gegevens worden geen persoonsgegevens opgeslagen en de opgeslagen gegevens zijn alleen inzichtelijk door Tripolis Business Support en ons webhosting bedrijf Digital Artisans. Alle analytische data wordt na 24 maanden verwijderd.

Voor meer informatie over de GDPR naleving van Matomo Analytics, bekijk https://matomo.org/gdpr-analytics/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Aannemingsbedrijf AKC Bouw BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om je persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie en/of persoon te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar contact@akcbouw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Aannemingsbedrijf AKC Bouw BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Aannemingsbedrijf AKC Bouw BV neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via 046 411 08 67 of via contact@akcbouw.nl.